úřední e-deska

naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
dokumenty
zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
informace dle zákona 106/1999 Sb.
obec a samospráva
kontakty
úřední hodiny
fotogalerie
povodňový plán
GDPR
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

naše akce

Mikulášská 2018

Rozsvěcování stromku 2018

Hody 2018

Masopust 2018

Tříkrálová Sbírka 2018

Setkání seniorů
fotogalerie


Martinské hody

Dne 12. 11. 2011 se uskutečnily krojované Martinské hody v naší obci. Krojovaní prošli ráno, v sobotu 12. listopadu vesnici, za doprovodu harmonikáře. Chasu vedly stárkovy Ivana Fučíková a Roman Ney. V podvečer toho dne se oslavy přemístily do sálu kulturního domu, kde pokračovala veselice za doprovodu skupiny Habakuk.
Pořadatelé děkují občanům za pohostinnost krojovaným a účastníkům tanečním zábavy za návštěvu.