úřední e-deska

naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
dokumenty
informace dle zákona 106/1999 Sb.
obec a samospráva
kontakty
úřední hodiny
fotogalerie
povodňový plán
Prevence do každé rodiny
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

naše akce

Tříkrálová Sbírka 2018

Setkání seniorů

Zpěv koled

Rozsvěcení Vánočního stromu

Mikuláš

Krojované hody 2017

Dlabání dýní

Den matek

Pálení čarodějnic 2017

Jaro 2017

Zima 2016/2017

Hrkání

Vzpomínky na školku
z 60. a 70. let

Posezení s důchodci

Mikulášská besídka

Rozsvěcování Vánočního stromku

Martinské hody

Den Matek 2016

Košt vín 2016

Maškarní veselice

Tříkrálová sbírka

Závěr roku

Setkání důchodců
fotogalerie


Zdobení + rozsvěcování vánočního stromku

Za pomoci občanů se dne 26. listopadu 2011 zdobil Vánoční strom, který se den poté, 27. listopadu za účasti občanů, pana faráře a pěveckého sboru slavnostně rozsvěcoval. V mlhavém počasí zahřál občany svařák, čaj a k pochutnání byly domácí koláčky. Děkujeme občanům za zdobení Vánočního stromu a hmotnou pomoc.