úřední e-deska

naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
dokumenty
informace dle zákona 106/1999 Sb.
obec a samospráva
kontakty
úřední hodiny
fotogalerie
povodňový plán
Prevence do každé rodiny
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

naše akce

Tříkrálová Sbírka 2018

Setkání seniorů

Zpěv koled

Rozsvěcení Vánočního stromu

Mikuláš

Krojované hody 2017

Dlabání dýní

Den matek

Pálení čarodějnic 2017

Jaro 2017

Zima 2016/2017

Hrkání

Vzpomínky na školku
z 60. a 70. let

Posezení s důchodci

Mikulášská besídka

Rozsvěcování Vánočního stromku

Martinské hody

Den Matek 2016

Košt vín 2016

Maškarní veselice

Tříkrálová sbírka

Závěr roku

Setkání důchodců
fotogalerie


Mikulášská

Dne 3. 12. 2011 se v sále kulturního domu konala Mikulášská maškarní besídka. S dětmi i dospělými přišel pobesedovat a pár slov k svátku sv. Mikuláše říct i pan farář. Nechyběli samozřejmě ani čert, anděl a mikuláš, kteří rozdávali dětem balíčky se sladkostmi. Protože máme samé hodné děti, na každého se dostalo.