úřední e-deska

naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
dokumenty
zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
informace dle zákona 106/1999 Sb.
obec a samospráva
kontakty
úřední hodiny
fotogalerie
povodňový plán
GDPR
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

naše akce

Vystoupení a workshop Ondry Smeykala

Společenský den
s Gráciemi a soutěž
o nejchutnější bábovku

Mikulášská 2018

Rozsvěcování stromku 2018

Hody 2018

Masopust 2018

Tříkrálová Sbírka 2018

Setkání seniorů
fotogalerie


Hody

Hody - Další podzimní akce v Křídlůvkách začala 9. 11. 2012 stavěním máje u místního hostince a vyvrcholila 10. 11. 2012 krojovaným průvodem po vsi. Večerní zakončení se uskutečnilo v místním kulturním domě taneční zábavou.