úřední e-deska

naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
dokumenty
zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
informace dle zákona 106/1999 Sb.
obec a samospráva
kontakty
úřední hodiny
fotogalerie
povodňový plán
GDPR
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

naše akce

Vystoupení a workshop Ondry Smeykala

Společenský den
s Gráciemi a soutěž
o nejchutnější bábovku

Mikulášská 2018

Rozsvěcování stromku 2018

Hody 2018

Masopust 2018

Tříkrálová Sbírka 2018

Setkání seniorů
fotogalerie


Martinské hody 2013

V pátek 15. 11. odpoledne začali přípravy na sobotní hody. Chlapci a dívky si za pomoci dospělích dozdobili sál, postvili májku a namašlili kárku, o kterou se staral nejmladší člen chasy. Druhý den se obcí šířil zpěv a jásot, to místní děti (Zdeněk Karásek a Veronika Schwarzová, Petr Sobotka a Nikola Neyová, Marek Příhoda a Kateřina Kristiánová, Radek Šváb a Soňa Pavelková, David Horák a Lucie Botíková, Tomáš Klusoň a Monika Kamenická) se oblékli do krojů a v doprovodu manželů Renaty a Antonína Horákových vyrazili do ulic, aby společně občany pozvali na tradiční Martinské krojované hody. Na večerní veselici po předtančení krojované chasy přivítala paní Horáková všechny přítomné a popřála jim veselou zábavu. Velké díky patří naší mladé krojované chase, která pokračování tradice zvládla na jedničku.