úřední e-deska

naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
dokumenty
zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
informace dle zákona 106/1999 Sb.
obec a samospráva
kontakty
úřední hodiny
fotogalerie
povodňový plán
GDPR
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

naše akce

Vystoupení a workshop Ondry Smeykala

Společenský den
s Gráciemi a soutěž
o nejchutnější bábovku

Mikulášská 2018

Rozsvěcování stromku 2018

Hody 2018

Masopust 2018

Tříkrálová Sbírka 2018

Setkání seniorů
fotogalerie


Tříkrálová sbírka

V sobotu 10. ledna 2015 se uskutečnila v naší obci Tříkrálová sbírka. Větrné počasí neodradilo účastníky a s veselou vyšli do ulic. Jedna parta dívek a jedna parta chlapců poctivě navštívily dům od domu. Po tom se všichni sešli v sále kulturního domu, kde bylo pro ně nachystané něco dobrého k snědku. Koledníci si rozdělili sladkosti, které dostaly od místních občanů. Ještě jedno poděkování je čeká prostřednictvím Oblastní charity Znojmo a to v kině, kde jsou pozvání na promítání pohádky.