úřední e-deska

naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
dokumenty
zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
informace dle zákona 106/1999 Sb.
obec a samospráva
kontakty
úřední hodiny
fotogalerie
povodňový plán
GDPR
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

naše akce

Vystoupení a workshop Ondry Smeykala

Společenský den
s Gráciemi a soutěž
o nejchutnější bábovku

Mikulášská 2018

Rozsvěcování stromku 2018

Hody 2018

Masopust 2018

Tříkrálová Sbírka 2018

Setkání seniorů
fotogalerie


Jarní úklid

První jarní sobotu věnovali děti svůj čas úklidu lesa. Svaz žen je v tom podpořil a za odměnu jim přichystal na závěr akce občerstvení ve formě špekáčků, které si děti opekly. Dlouho však u táboráku nepobyly neboť se spustil déšť. Nejkrásnější na tom všem bylo to, že se děti ptaly, kdy zase vyrazíme do jiného lesíka.