úřední e-deska

naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
dokumenty
informace dle zákona 106/1999 Sb.
obec a samospráva
kontakty
úřední hodiny
fotogalerie
povodňový plán
Prevence do každé rodiny
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

naše akce

Tříkrálová Sbírka 2018

Setkání seniorů

Zpěv koled

Rozsvěcení Vánočního stromu

Mikuláš

Krojované hody 2017

Dlabání dýní

Den matek

Pálení čarodějnic 2017

Jaro 2017

Zima 2016/2017

Hrkání

Vzpomínky na školku
z 60. a 70. let

Posezení s důchodci

Mikulášská besídka

Rozsvěcování Vánočního stromku

Martinské hody

Den Matek 2016

Košt vín 2016

Maškarní veselice

Tříkrálová sbírka

Závěr roku

Setkání důchodců
fotogalerie


Rekonstrukce kapličky a zvoničky

Naše malá, malebná kaplička, postavená v roce 1845 ze sbírek místních osadníků už 160 let vítá návštěvníky a místní obyvatele. Nedaleko od ní se nachází zvonička vymalovaná portréty učňů Cyrila a Metoděje. Na obrázku můžete vidět rozdíl mezi oběma stavbami, jak vypadali před a po rekonstrukci, které proběhla v loňském roce (tj. 2014).

kaplička - před rekonstrukcí

kaplička - po rekonstrukci

zvonička - před rekonstrukcí

zvonička - po rekonstrukci