úřední e-deska

naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
dokumenty
zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
informace dle zákona 106/1999 Sb.
obec a samospráva
kontakty
úřední hodiny
fotogalerie
povodňový plán
GDPR
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

naše akce

Vystoupení a workshop Ondry Smeykala

Společenský den
s Gráciemi a soutěž
o nejchutnější bábovku

Mikulášská 2018

Rozsvěcování stromku 2018

Hody 2018

Masopust 2018

Tříkrálová Sbírka 2018

Setkání seniorů
fotogalerie


Rozsvěcování Vánočního stromečku 2015

I v roce 2015 se občané na 1. adventní neděli sešli u kapličky, aby byli svědky rozsvícení Vánočního stromu. Tentokrát spíš stromku, jelikož ten předchozí, velký, byl nahrazen novým, menším, jenž se mnohem lépe zdobí. Nový stromek byl umístěn blízko toho předchozího, přes ulici, naproti obchodu. Rozsvícení stromku se zúčastnil velký počet lidí, včetně faráře, který posvěcoval věnce, a také farního sboru. Neodmyslitelnou součástí bylo svařené víno, koláčky od místních žen, čaj s rumem a nově pojízdné ohniště, které se setkalo s velkou oblibou.