úřední e-deska

naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
dokumenty
informace dle zákona 106/1999 Sb.
obec a samospráva
kontakty
úřední hodiny
fotogalerie
povodňový plán
Prevence do každé rodiny
GDPR
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

naše akce

Masopust 2018

Tříkrálová Sbírka 2018

Setkání seniorů

Zpěv koled

Rozsvěcení Vánočního stromu

Mikuláš

Krojované hody 2017

Dlabání dýní

Den matek

Pálení čarodějnic 2017

Jaro 2017

Zima 2016/2017

Hrkání

Vzpomínky na školku
z 60. a 70. let

Posezení s důchodci

Mikulášská besídka

Rozsvěcování Vánočního stromku

Martinské hody

Den Matek 2016

Košt vín 2016

Maškarní veselice

Tříkrálová sbírka

Závěr roku

Setkání důchodců
fotogalerie


Rozsvěcování Vánočního stromečku 2015

I v roce 2015 se občané na 1. adventní neděli sešli u kapličky, aby byli svědky rozsvícení Vánočního stromu. Tentokrát spíš stromku, jelikož ten předchozí, velký, byl nahrazen novým, menším, jenž se mnohem lépe zdobí. Nový stromek byl umístěn blízko toho předchozího, přes ulici, naproti obchodu. Rozsvícení stromku se zúčastnil velký počet lidí, včetně faráře, který posvěcoval věnce, a také farního sboru. Neodmyslitelnou součástí bylo svařené víno, koláčky od místních žen, čaj s rumem a nově pojízdné ohniště, které se setkalo s velkou oblibou.