úřední e-deska

naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
dokumenty
zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
informace dle zákona 106/1999 Sb.
obec a samospráva
kontakty
úřední hodiny
fotogalerie
povodňový plán
GDPR
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

naše akce

Vystoupení a workshop Ondry Smeykala

Společenský den
s Gráciemi a soutěž
o nejchutnější bábovku

Mikulášská 2018

Rozsvěcování stromku 2018

Hody 2018

Masopust 2018

Tříkrálová Sbírka 2018

Setkání seniorů
fotogalerie


Maškarní veselice

Na konci ledna v roce 2016 se vesnice již tradičně zaplnila veselím a maskami, a to přesně 29. 1., kdy se maškarní rej vydal vesnicí a zval občany na maškarní zábavu, která se uskutečnila následující den. Povedenou akci, jak fotky naznačují, pořádal Svaz žen.