úřední e-deska

naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
dokumenty
zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
informace dle zákona 106/1999 Sb.
obec a samospráva
kontakty
úřední hodiny
fotogalerie
povodňový plán
GDPR
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

naše akce

Dětský den 2019

Vystoupení a workshop Ondry Smeykala

Společenský den
s Gráciemi a soutěž
o nejchutnější bábovku

Mikulášská 2018

Rozsvěcování stromku 2018

Hody 2018

Masopust 2018

Tříkrálová Sbírka 2018

Setkání seniorů
e-podatelna


Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo na technickém nosiči dat (CD). Nosič můžete doručit do podatelny OÚ Křídlůvky v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Poznámka: nutno používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.)

1. Seznam akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb – Postsignum, ICA, Eidentity

2. Adresa elektronické podatelny: obeckridluvky@tiscali.cz

3. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):
• formát *.TXT (prostý text) 
• formát *.htm, *. html (hypertextový dokument) 
• formát *.rtf (rich text format) 
• formát *.doc, *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word) 
• formát *.xls, *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel) 
• formát *.jpg, *.gif (grafický formát) 
• formát *.pdf

4. Seznam povolených typů nosičů dat
• CD se souborovým systémem ISO9660

5. Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat
Středa 16.00 - 18.00

6. Příjem a zpracování elektronických podání
• musí být podepsáno platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb 
• Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.
Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01)

Zodpovídá: Fučíková Blanka