úřední e-deska

naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
dokumenty
informace dle zákona 106/1999 Sb.
obec a samospráva
kontakty
úřední hodiny
fotogalerie
povodňový plán
Prevence do každé rodiny
GDPR
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

naše akce

Masopust 2018

Tříkrálová Sbírka 2018

Setkání seniorů

Zpěv koled

Rozsvěcení Vánočního stromu

Mikuláš

Krojované hody 2017

Dlabání dýní

Den matek

Pálení čarodějnic 2017

Jaro 2017

Zima 2016/2017

Hrkání

Vzpomínky na školku
z 60. a 70. let

Posezení s důchodci

Mikulášská besídka

Rozsvěcování Vánočního stromku

Martinské hody

Den Matek 2016

Košt vín 2016

Maškarní veselice

Tříkrálová sbírka

Závěr roku

Setkání důchodců
e-podatelna


Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo na technickém nosiči dat (CD). Nosič můžete doručit do podatelny OÚ Křídlůvky v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Poznámka: nutno používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.)

1. Seznam akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb – Postsignum, ICA, Eidentity

2. Adresa elektronické podatelny: obeckridluvky@tiscali.cz

3. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):
• formát *.TXT (prostý text) 
• formát *.htm, *. html (hypertextový dokument) 
• formát *.rtf (rich text format) 
• formát *.doc, *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word) 
• formát *.xls, *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel) 
• formát *.jpg, *.gif (grafický formát) 
• formát *.pdf

4. Seznam povolených typů nosičů dat
• CD se souborovým systémem ISO9660

5. Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat
Středa 16.00 - 18.00

6. Příjem a zpracování elektronických podání
• musí být podepsáno platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb 
• Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.
Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01)

Zodpovídá: Fučíková Blanka