úřední e-deska

naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
dokumenty
informace dle zákona 106/1999 Sb.
obec a samospráva
kontakty
úřední hodiny
fotogalerie
povodňový plán
Prevence do každé rodiny
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

naše akce

Rozsvěcení Vánočního stromu

Mikuláš

Krojované hody 2017

Dlabání dýní

Den matek

Pálení čarodějnic 2017

Jaro 2017

Zima 2016/2017

Hrkání

Vzpomínky na školku
z 60. a 70. let

Posezení s důchodci

Mikulášská besídka

Rozsvěcování Vánočního stromku

Martinské hody

Den Matek 2016

Košt vín 2016

Maškarní veselice

Tříkrálová sbírka

Závěr roku

Setkání důchodců
e-podatelna


Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo na technickém nosiči dat (CD). Nosič můžete doručit do podatelny OÚ Křídlůvky v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Poznámka: nutno používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.)

1. Seznam akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb – Postsignum, ICA, Eidentity

2. Adresa elektronické podatelny: obeckridluvky@tiscali.cz

3. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):
• formát *.TXT (prostý text) 
• formát *.htm, *. html (hypertextový dokument) 
• formát *.rtf (rich text format) 
• formát *.doc, *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word) 
• formát *.xls, *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel) 
• formát *.jpg, *.gif (grafický formát) 
• formát *.pdf

4. Seznam povolených typů nosičů dat
• CD se souborovým systémem ISO9660

5. Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosičích dat
Středa 16.00 - 18.00

6. Příjem a zpracování elektronických podání
• musí být podepsáno platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb 
• Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.
Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01)

Zodpovídá: Fučíková Blanka