úřední e-deska

naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
dokumenty
informace dle zákona 106/1999 Sb.
obec a samospráva
kontakty
úřední hodiny
fotogalerie
povodňový plán
Prevence do každé rodiny
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

naše akce

Rozsvěcení Vánočního stromu

Mikuláš

Krojované hody 2017

Dlabání dýní

Den matek

Pálení čarodějnic 2017

Jaro 2017

Zima 2016/2017

Hrkání

Vzpomínky na školku
z 60. a 70. let

Posezení s důchodci

Mikulášská besídka

Rozsvěcování Vánočního stromku

Martinské hody

Den Matek 2016

Košt vín 2016

Maškarní veselice

Tříkrálová sbírka

Závěr roku

Setkání důchodců
obec a samospráva


Vedení obce Křídlůvky
- starosta, místostarosta

Telefon/fax : 515 275 170 

E-mail oficiální: obeckridluvky@tiscali.cz (sekretariát) 

Adresa : 
Vedení obce Křídlůvky
Křídlůvky 67
671 28 Jaroslavice


Kontakty : 
Blanka Fučíková, starostka obce Křídlůvky
Antonín Pacík, místostarosta obce Křídlůvky

Zastupitelstvo obce Křídlůvky

• Zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem Obce Křídlůvky 
• Je mu vyhrazeno schvalovat program rozvoje obce, rozpočet obce, rozpočtová opatření. 
• Vydává obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti. 
• Rozhoduje v ostatních záležitostech spadajících do samostatné působnosti, které jsou vymezené zákonem o obcích. 
• Zastupitelstvo Obce Křídlůvky se schází dle potřeby, alespoň jednou za tři měsíce. 
• Zasedání zastupitelstva obce jsou ze zákona veřejná, jednání se řídí jednacím řádem. 

Členové : 
starostka obce
Blanka Fučíková

místostarosta obce
Antonín Pacík

zastupitelé
Marcela Sobotková 
Renata Horáková
Břetislav Heneš

Organizace zřizované obcí Křídlůvky

Organizační složky obce
Hasiči – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Křídlůvky
Knihovna – Místní knihovna Křídlůvky, okres Znojmo