úřední e-deska

naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
dokumenty
zveřejňování dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
informace dle zákona 106/1999 Sb.
obec a samospráva
kontakty
úřední hodiny
fotogalerie
povodňový plán
GDPR
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

naše akce

Dětský den 2019

Vystoupení a workshop Ondry Smeykala

Společenský den
s Gráciemi a soutěž
o nejchutnější bábovku

Mikulášská 2018

Rozsvěcování stromku 2018

Hody 2018

Masopust 2018

Tříkrálová Sbírka 2018

Setkání seniorů
obec a samospráva


Vedení obce Křídlůvky
- starosta, místostarosta

Telefon/fax : 515 275 170 

E-mail oficiální: obeckridluvky@tiscali.cz (sekretariát) 

Adresa : 
Vedení obce Křídlůvky
Křídlůvky 67
671 28 Jaroslavice


Kontakty : 
Zbyněk Sobotka, starosta obce Křídlůvky
Blanka Fučíková, místostarostka obce Křídlůvky

Zastupitelstvo obce Křídlůvky

• Zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem Obce Křídlůvky 
• Je mu vyhrazeno schvalovat program rozvoje obce, rozpočet obce, rozpočtová opatření. 
• Vydává obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti. 
• Rozhoduje v ostatních záležitostech spadajících do samostatné působnosti, které jsou vymezené zákonem o obcích. 
• Zastupitelstvo Obce Křídlůvky se schází dle potřeby, alespoň jednou za tři měsíce. 
• Zasedání zastupitelstva obce jsou ze zákona veřejná, jednání se řídí jednacím řádem. 

Členové : 
starosta obce
Zbyněk Sobotka

místostarostka obce
Blanka Fučíková

zastupitelé
Břetislav Heneš 
Jakub Pacík
Stanislav Zeť

Organizace zřizované obcí Křídlůvky

Organizační složky obce
Hasiči – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Křídlůvky
Knihovna – Místní knihovna Křídlůvky, okres Znojmo