úřední e-deska

naše obec

menu

úvodní stránka
naše obec
dokumenty
informace dle zákona 106/1999 Sb.
obec a samospráva
kontakty
úřední hodiny
fotogalerie
povodňový plán
Prevence do každé rodiny
GDPR
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

naše akce

Masopust 2018

Tříkrálová Sbírka 2018

Setkání seniorů

Zpěv koled

Rozsvěcení Vánočního stromu

Mikuláš

Krojované hody 2017

Dlabání dýní

Den matek

Pálení čarodějnic 2017

Jaro 2017

Zima 2016/2017

Hrkání

Vzpomínky na školku
z 60. a 70. let

Posezení s důchodci

Mikulášská besídka

Rozsvěcování Vánočního stromku

Martinské hody

Den Matek 2016

Košt vín 2016

Maškarní veselice

Tříkrálová sbírka

Závěr roku

Setkání důchodců
obec a samospráva


Vedení obce Křídlůvky
- starosta, místostarosta

Telefon/fax : 515 275 170 

E-mail oficiální: obeckridluvky@tiscali.cz (sekretariát) 

Adresa : 
Vedení obce Křídlůvky
Křídlůvky 67
671 28 Jaroslavice


Kontakty : 
Zbyněk Sobotka, starosta obce Křídlůvky
Blanka Fučíková, místostarostka obce Křídlůvky

Zastupitelstvo obce Křídlůvky

• Zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem Obce Křídlůvky 
• Je mu vyhrazeno schvalovat program rozvoje obce, rozpočet obce, rozpočtová opatření. 
• Vydává obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti. 
• Rozhoduje v ostatních záležitostech spadajících do samostatné působnosti, které jsou vymezené zákonem o obcích. 
• Zastupitelstvo Obce Křídlůvky se schází dle potřeby, alespoň jednou za tři měsíce. 
• Zasedání zastupitelstva obce jsou ze zákona veřejná, jednání se řídí jednacím řádem. 

Členové : 
starosta obce
Zbyněk Sobotka

místostarostka obce
Blanka Fučíková

zastupitelé
Břetislav Heneš 
Jakub Pacík
Stanislav Zeť

Organizace zřizované obcí Křídlůvky

Organizační složky obce
Hasiči – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Křídlůvky
Knihovna – Místní knihovna Křídlůvky, okres Znojmo